Фінансові ризики

Страхування фінансових ризиків дозволяє підприємствам та організаціям компенсувати збитки, що виникли в результаті невиконання контрагентами фінансових або майнових зобов'язань за укладеними договорами (контрактами), внаслідок настання страхових ризиків.

Предмет страхування - майнові інтереси,  пов'язані з фінансовим ризиком Страхувальника в його підприємницькій (господарській) діяльності.

Страхові ризики - пожежа, стихійні лиха, аварії, банкрутство контрагента, банкрутство банку контрагента, тимчасова неплатоспроможність контрагента та інші.

Страхові випадки - збитки внаслідок невиконання (неналежного виконання) контрагентом Страхувальника зобов'язань по договору (контракту, угоді), укладеному між Страхувальником і контрагентом внаслідок настання страхових ризиків.

Страхова сума встановлюється за взаємною домовленістю Сторін в межах грошової оцінки зобов'язань за укладеним між Страхувальником та контрагентом комерційним контрактом (договором, угодою).

Страховий платіж визначається в договорі страхування за згодою сторін і залежить від індивідуального ризику, терміну дії договору та інших чинників.

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: