Медицина

Предмет страхування - майнові інтереси, що не суперечать діючому законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи.

Страхові ризики - гостре захворювання, загострення хронічних хвороб, нещасний випадок, що призвів до розладу здоров'я,  в результаті настання яких настала необхідність надання Застрахованій особі невідкладної медичної допомоги (екстреної допомоги), невідкладного стаціонарного чи амбулаторного лікування.

Страховий випадок - отримання Застрахованою особою в разі гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, або нещасного випадку, що призвів до розладу здоров'я, медико-санітарної допомоги у межах, передбачених договором страхування, згідно з обраними Програмами страхування.

Програми страхування:

     - Консультаційно - діагностична допомога;

     - Амбулаторно - поліклінічна допомога;

     - Швидка (невідкладна) медична допомога;

     - Стаціонарна допомога;

     - Стоматологічна допомога;

     - Ліки за амбулаторним призначенням;

     - Медичне обстеження та противорецидивне лікування диспансерних хворих.

Страхова сума - сума, в межах якої, при настанні страхового випадку, Страховик зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування. Розмір страхової суми обирається Застрахованою особою і не обмежується.

Страховий платіж - плата страховій компанії за прийняття нею ризику на страхування.  Розмір страхового платежу залежить від обраної Програми страхування, медичних установ, в яких будуть обслуговуватись Застраховані особи та інших факторів.

Страхова виплата за договором добровільного медичного страхування здійснюється в межах страхової суми шляхом оплати медичних послуг лікувальним установам, які надавали Застрахованій особі відповідну допомогу, або шляхом відшкодування вартості отриманих послуг, передбачених договором страхування, безпосередньо Застрахованій особі.

Правила добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я)

Додатково можливо застрахувати:

- медичні та інші витрати під час подорожі за кордон.               

                                                     

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: