Нещасний випадок

Предмет страхування - майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи.

Застрахованими від нещасних випадків можуть бути дієздатні фізичні особи.

Не підлягають страхуванню від нещасних випадків особи, що знаходяться на стаціонарному лікуванні; ВІЛ - інфіковані;  визнані у законодавчому порядку недієздатними; онкологічно хворі; інваліди І-ої групи; сліпі, глухі, паралізовані; що знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкіро-венерологічних диспансерах, під наглядом у фтизіатра; з тяжкими формами захворювання серцево-судинної системи.

Страхові випадки:

  • тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку (не менше ніж на 7 днів);
  • стійка втрата працездатності (встановлення інвалідності) внаслідок нещасного випадку;
  • смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Вищезазначені випадки визнаються страховими за умови, якщо вони є наслідком нещасного випадку, який мав місце під час дії договору страхування та підтверджений документами, виданими компетентними органами у встановленому чинним  законодавством України порядку.

Страхова сума - сума, в межах якої, при настанні страхового випадку, Страховик зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування. Розмір страхової суми обирається Застрахованою особою.

Страховий платіж - плата страховій компанії за прийняття нею ризику на страхування. Розмір страхового платежу залежить від виду діяльності, віку Застрахованої особи, строку страхування та інших факторів.

Правила добровільного страхування від нещасних випадків

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: