Обов’язкове страхування

Чинне законодавство України передбачає здійснення обов'язкових видів страхування, метою яких є соціальний захист майнових інтересів громадян, юридичних осіб, держави та гарантія відшкодування нанесеної шкоди.

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування, на відміну від добровільного, встановлюються законом або затверджуються відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

ПрАТ "ОСК Резерв" пропонує:

1. Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Постанова Кабінету Міністрів України від N 959-від 6 квітня 2011 р. N 358

2. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 959

3. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Постанова Кабінету Міністрів України  від 3 квітня 1995 р. N 232

4. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Закон України від 22 вересня 2005 року № 2902-IV

5. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 733

6. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Постанова Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 2002 р. N 1788  

7. Страхування цивільної відповідальності  громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 402

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: