Ліцензії

     На  сьогодняшній  день ПРАТ "ОСК РЕЗЕРВ" має ліцензії на здійснення наступних видів страхової діяльності, а саме:

У формі добровільного:

1. Страхування від нещасних випадків.

    Серія АВ № 546308

2. Страхування наземного транспорту (крім залізничного).

    Серія АВ № 546309

3. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).

    Серія АВ № 546310

4. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

     Серія АВ № 546311

5. Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)].

     Серія АВ № 546312

6. Cтрахування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)). 

    Серія АВ № 546313

7. Страхування фінансових ризиків.

    Серія АВ № 546314

8. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).

    Серія АВ № 546315

У формі обов'язкового:

1. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

    Серія АВ № 546316

2. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

     Серія АВ № 546317

3. Cтрахування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

     Серія АВ № 594166

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: