Страховий випадок

Cтраховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Шановний клієнте! При настанні страхового випадку необхідно:

1. Негайно, як тільки Вам стане відомо, повідомити про настання страхового випадку ПРАТ "ОСК РЕЗЕРВ" за телефонами:  +38 (044) 501-90-31, +38 (044) 430-41-37.

2. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

3. Звернутись з відповідною заявою до компетентних органів (в залежності від умов договору страхування).

4. Надати ПРАТ "ОСК РЕЗЕРВ", в обумовлений в договорі страхування термін, всі необхідні документи для розгляду страхового випадку.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування") є однією із підстав для відмови страховика від здійснення страхової виплати.

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: