Вантажі

Дії Страхувальника при настанні страхового випадку:

1. Вжити заходів щодо рятування та збереження пошкодженого вантажу, усунення причин, які сприяють виникненню додаткового збитку.

 2. Зберегти всі пошкоджені чи замінені замки i пломби для їх наступного освідчення аварійним комісаром (сюрвейером), експертом чи представником Страховика.

3. Протягом шести годин з моменту настання страхового випадку, або з того моменту коли Страхувальнику повинно було стати відомо про цю подію, повідомити про це Страховика по телефону, факсом, письмово. У повідомленні Страхувальник повинен зазначити: номер договору страхування, обставини настання страхового випадку, інформацію про пошкоджений або втрачений вантаж, очікуваний розмір збитку.

4. Від відповідних компетентних органів отримати належні документи, які стосуються страхового випадку.

5. Надати Страховику можливість оглянути пошкоджений вантаж.

6. Сприяти Страховику або особам, уповноваженим Страховиком, у розслідуванні обставин страхового випадку як до, так і після виплати страхового відшкодування.

7. У разі, якщо вантаж пропав безвісти або захоплений разом із транспортним засобом, негайно, як тільки про це стане відомо, зв'язатися з перевізником i спільно з ним почати пошуки вантажу, а також зробити заяви в компетентні органи, інші офіційні державні i міжнародні органи i організації для розшуку вантажу.

Необхідні документи для виплати страхового відшкодування:

  1. Повідомлення про настання страхового випадку.
  2. Заява Страхувальника на виплату страхового відшкодування.
  3. Договір страхування.
  4. Документи, що доводять майновий інтерес Страхувальника в застрахованому вантажі в момент настання страхового випадку: коносаменти, залізничні, авіаційні, товарно-транспортні накладні та інші перевізні та товаросупроводжувальні документи, торгівельні контракти, договори купівлі-продажу, фактури і рахунки. Якщо в страхову суму були включені видатки, сплачені авансом (фрахт, плата за перевезення, митні видатки тощо) – документи, в яких відображені сплачені суми.
  5. Документи, що доводять наявність страхового випадку: морський протест, виписка із судового журналу та інші офіційні акти із зазначенням причин страхового випадку; у випадку пропажі транспортного засобу безвісти - достовірні свідчення про час виходу транспортного засобу з пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в строк, встановлений для визнання транспортного засобу таким, що пропав безвісти; комерційний акт; довідка органів міністерства внутрішніх справ про дорожньо-транспортну пригоду.
  6. Документи, що підтверджують розмір претензії по збитках: акти огляду вантажу аварійним комісаром, акти експертизи, оцінки та інші документи, складені відповідно до законів та звичаїв того місця, де визначається збиток; а у випадку вимоги про відшкодування збитків, витрат та внесків по загальній аварії – обґрунтований документами розрахунок або диспаша.

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: