Відповідальність

Дії Страхувальника при настанні події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок:

1. Негайно повідомити про подію у відповідні державні органи (МВС, державну пожежну охорону, комунальну службу чи інші аварійні служби або інші спеціалізовані органи, у компетенцію яких входить фіксація та підтвердження фактів подій, зазначених в договорі страхування, та розслідування причин їх виникнення).

2. Вжити всіх доступних заходів для запобігання та зменшення завданих третім особам збитків.

3. Протягом двох робочих днів, повідомити Страховика про настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок за телефонами: +38 (044) 501-90-31, +38 (044) 430-41-37, з подальшим письмовим підтвердженням характеру нанесеної шкоди третім особам. У письмовій заяві детально вказати, коли, де і за яких обставин знищено, пошкоджено майно третіх осіб чи нанесено шкоду їхньому життю та/чи здоров'ю, в які компетентні органи про це заявлено, орієнтовний розмір збитків, а також номер договору страхування.

4. Забезпечити участь Страховика в огляді місця страхової події (при необхідності).

5. Негайно сповістити Страховика про всі вимоги, які висувають Страхувальнику в зв'язку зі страховим випадком.

6. Без письмової згоди Страховика не давати обіцянок та не приймати пропозицій щодо відшкодування завданих збитків.

7. Надати всю доступну Страхувальнику інформацію і документацію, яка дозволить Страховику зробити висновок щодо причин і наслідків страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку.

Необхідні документи для виплати страхового відшкодування:

 1. Заява на виплату страхового відшкодування.
 2. Договір страхування.
 3. Копія позову, який був пред'явлений Страхувальнику третьою особою, та копії всіх документів, що додавались до позову.
 4. Копія судового рішення, яке набуло чинності і яким визнано цивільну відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам та визначено розмір шкоди, яку належить відшкодувати Страхувальнику.
 5. Документи, що обґрунтовують розмір збитків за страховим випадком.
 6. Документ, що посвідчує майновий інтерес третіх осіб.
 7. Висновок медичної установи про термін тимчасової непрацездатності або довідки МСЕК про встановлення інвалідності; копії свідоцтва про смерть тощо (у випадку з ушкодженням здоров'я, тимчасовою або постійною втратою працездатності третьої особи).
 8. Висновок компетентного органу із зазначенням причин настання події, яка кваліфікується як страховий випадок.
 9. Письмові пояснення працівників/членів родини Страхувальника, причетних до страхового випадку.
 10. Копія Постанови про порушення кримінальної справи за фактом пошкодження майна та/або завдання шкоди здоров'ю третіх осіб внаслідок умисних протиправних дій третіх осіб.
 11. Інші документи, на вимогу Страховика, що встановлюють факт, причини та обставини настання страхового випадку.

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: