Майно

Дії Страхувальника при настанні страхового випадку:

1. Вжити заходів щодо рятування та збереження пошкодженого майна, усунення причин, які сприяють виникненню додаткового збитку.

2. Негайно повідомити про страховий випадок відповідні органи (зокрема органи МВС, МНС, пожежної охорони, центру гідрометеорології, житлово-експлуатаційних служб тощо), а також звернутися з письмовою заявою до цих органів для підтвердження факту втрати майна, згідно чинного законодавства.

3. Зберігати застраховане майно, яке постраждало, до прибуття Страховика в тому вигляді, в якому воно було після страхового випадку. Зміна картини збитку може бути зроблена у випадку, якщо це необхідно за вимогами безпеки чи зменшення збитку.

4. Протягом двох робочих днів (якщо інше не передбачено договором страхування) з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку, або з того моменту коли Страхувальнику повинно було стати відомо про цю подію, повідомити про це Страховика по телефону, факсом, письмово.  

5. Надати Страховику можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого майна, розслідування стосовно причин та розміру збитку, брати участь у заходах по зменшенню збитку та рятуванню застрахованого майна.

6. Подати письмову заяву Страховику про настання страхового випадку в строк не більше, ніж 3 робочих дні з вказівкою обставин виникнення збитку.

7. Не здійснювати ремонтні або відновні роботи без погодження з  ПрАТ "ОСК Резерв" (крім випадків, коли затримка може призвести до збільшення розміру збитків).

8. Надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини і розміри:

 -   заяву про настання страхового випадку;
 -   заяву на виплату страхового відшкодування;
 -   перелік пошкодженого, знищеного або викраденого майна;
 -   довідку з компетентних органів:
 
  • на випадок пожежі - довідку від пожежної охорони;
  • на випадок  стихійного лиха - довідку від гідрометеорологічної служби, МНС;
  • на випадок аварії комунікацій - акт про залиття від ЖЕКу або органу, який  уповноважений складати відповідний акт;
  • на випадок протиправних дій третіх осіб - довідку від МВС про порушення, або відмову в порушенні кримінальної справи, призупинення кримінальної справи, з докладним описом зниклого або пошкодженого майна; 
 -  при необхідності, рішення суду або аудиторський висновок, який містить розміри сум, які підлягають відшкодуванню у зв'язку з настанням страхового випадку, який включається в обсяг відповідальності Страховика;
 -  кошторис або інший розрахунковий документ на відновлення пошкодженого майна;                                                                        
 -  необхідні бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунків, накладних на придбане майно, виписки з книг складського обліку тощо);                                
 -  інші документи на вимогу Страховика, необхідні для з'ясування обставин та обсягів збитків.   

9. Надати Страховику всі документи та вжити заходів для забезпечення здійснення ним прав вимоги до осіб, винних у заподіяних збитках.

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: