Відповідальність

Предмет страхування - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України і пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам або їх майну, внаслідок його діяльності.

ПрАТ "ОСК Резерв" пропонує такі види страхування відповідальності:

  - цивільно-правової відповідальності, пов'язаної з заподіянням шкоди життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок виконання передбаченої статутом та, у разі необхідності, ліцензованої належним чином, господарської діяльності;

   - екологічної відповідальності, пов'язаної із заподіянням шкоди життю, здоров'ю, майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу.;

  - відповідальності роботодавця, пов'язаної із заподіянням шкоди життю, здоров'ю, майну осіб, які перебувають із Страхувальником в трудових відносинах;

  - відповідальності товаровиробника перед третіми особами за якість виробленої продукції;

  - відповідальності орендаря;

  - відповідальності власника автостоянки / гаража;

  - відповідальності організатора видовищних заходів;

  - відповідальності власника готельно-туристичного комплексу;

  - відповідальності мешканців житлових будинків.

Страховий випадок - передбачена подія, що сталася під час дії договору страхування і з настанням якої виникає обов'язок Страхувальника відшкодувати завдану ним шкоду життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін. У договорі страхування може бути обумовлений ліміт зобов'язань за кожним окремим страховим випадком, за видом нанесеної третім особам шкоди, або для кожної особи, яка постраждала.

Страховий платіж залежить від обраних ризиків, виду, строку здійснення діяльності, кваліфікації, терміну страхування, інших факторів.

Страхове відшкодування сплачується в межах ліміту зобов'язань ПрАТ "ОСК Резерв", виходячи з розміру збитків, заподіяних третім особам, з урахуванням франшизи та інших умов страхування. 

Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспроту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6

Телефон: +38 (044) 501-90-31, факс: +38 (044) 430-41-37

e-mail: